Δημοσιέυσεις

  1. Ασηπτική Συσκευασία
  2. Επιστροφή στην Βιολογική Γεωργία
  3. Η συσκευασία του τροφίμου ως μέσο προστασίας και ως μέσο προώθησης του
  4. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

* Τα παραπάνω άρθρα είναι σε μορφή .doc (Microsoft Word)

Μυτιλήνης 90 Νέα Ιωνία Βόλου - Τηλ. & Fax: 24210 80 757 - info@aspida.gr