Εταιρία

Η Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α είναι μια ατομική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και ασχολείται με τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων.

Η ποιότητα της εταιρίας μας διασφαλίζεται από τη γενικότερη φιλοσοφία της που είναι να συμβάλλει στην παροχή τεχνογνωσίας στους πελάτες της σε θέματα που αφορούν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.Η Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α της Επιχείρησης σας!

 

Μυτιλήνης 90 Νέα Ιωνία Βόλου - Τηλ. & Fax: 24210 80 757 - info@aspida.gr