Δραστηριότητες

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

 • Εκπόνηση αρχείων Οδηγού Ορθής Υγιεινής (Ε.Φ.Ε.Τ)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχείρησης στον Οδηγό Ορθής Υγιεινής
 • Εκπαίδευση Προσωπικού για την σωστή συμπλήρωση των αρχείων του Οδηγού Υγιεινής
 • Σχεδιασμός πλάνου μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων α΄ υλών και τελικών προϊόντων
 • Επίσημη εκπαίδευση προσωπικού απο τον Ε.Φ.Ε.Τ με αρ. μητρώου 406
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος H . A . C . C . P
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας - Υγρασίας ψυκτικών θαλάμων
 • SWAB TEST (Έλεγχος μικροβιολογικού φορτίου επιφανειών)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση εβδομαδιαίου πλάνου καθαρισμού και απολύμανσης
 • Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων
 • Εκπόνηση συνταγών προϊόντων
 • Εκπόνηση κοστολογίων προϊόντων βάση προδιαγραφών
 • Εργαστηριακές Αναλύσεις τροφίμων και νερού(χημικές - μικροβιολογικές)
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Μυτιλήνης 90 Νέα Ιωνία Βόλου - Τηλ. & Fax: 24210 80 757 - info@aspida.gr